Lyckan var gjord när vi äntligen gick på påskäggs jakt.